Eineltisáætlun

Áætlunin er á heimasíðu skólans og var síðast endurskoðuð árið 2016. Áætlað er að endurskoða eineltisáætlunina vorönn 2020.

Við mat á starfsáætlun að vori kemur fram hvort reynt hafi á áætlunina og hvort ástæði sé til endurskoðunar fyrr en áætlað er.

Eineltisáætlun

TILKYNNING vegna gruns um samskiptavanda/einelti 

Hver tilkynnir um vandann _____________________________Dagsetning: ___________

Stutt lýsing á atviki:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Þeir sem talið er eiga hlut að máli:

Þolandi:______________________________________________________________________

Gerandi/gerendur:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Undirritun þess sem skráir: ______________________________________________________

 Þessu blaði skal skila á skrifstofu aðstoðarskólastjóra um leið og tilkynning hefur verið skráð.

 Skoðað: ________________________             Lokið: _______________________

Talað er um einelti þegar einstaklingur verður fyrir endurteknu og langvarandi áreiti og á erfitt með að verjast því.

Einelti birtist í mörgum myndum og oft er afar erfitt að festa fingur á það. Það getur verið:

  Líkamlegt:  Barsmíðar, spörk, hrindingar…

  Munnlegt:  Uppnefni, niðrandi athugasemdir, endurtekin stríðni …

  Skriflegt:  Neikvæð tölvu- og símasamskipti, krot, bréfasendingar …

 Óbeint:  Baktal, útskúfun, útilokun úr félagahópi , svipbrigði, viðmót…

  Efnislegt:  Eigum barns stolið, þær eyðilagðar …

 Andlegt:  Barn þvingað til að gera eitthvað sem stríðir gegn réttlætiskennd þess og sjálfsvirðingu, hunsun og útilokun…

 

Gerendur eineltis leggja oft mikið á sig til að einelti sjáist ekki eða að fullorðnir verði vitni að því. Oft taka hinir fullorðnu ekki eftir neinu. Einelti gerist oftast þar sem enginn sér. Sá sem er lagður í einelti vill oft ekki segja frá því sem gerist svo hann hljóti ekki verra af. Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki einkenni eineltis.

Yfirfarið 2016