Skóli hefst að nýju 4. maí

30.4.2020

Íslenskur og pólskur texti

Eftir langar vikur í fjarkennslu bárust þær gleðilegu fréttir að við getum hafið kennslu mánudaginn 4. maí. Skipulagið verður það sama og þegar skólanum var lokað fyrir páska. Vikuna 4. – 8. maí verður enginn heilsuskóli og verður dægradvölin aðeins fyrir nemendur í 1. og 2. bekk. Mikilvægt er að foreldrar láti vita hvort barn þeirra muni nýta sér þjónustu dægradvalar. Þá er minnt á mikilvægi þess að allir komi klæddir eftir veðri. Aukin útivera verður í maí mánuði.

Mikilvægt er að fara eftir öllum reglum og tilmælum sem koma frá heilbrigðisyfirvöldum.

Skipulagið er eftirfarandi.

1. bekkur. Mæting kl. 8:05 í aðalinngang skólans nemendur fara beint upp í stofu þar sem Eygló tekur á móti nemendum, hún fylgir þeim í frímínútur. Umsjónarkennari fylgir nemendum í matsal og fara þeir beint úr mat í dægradvöl.

2. bekkur. Mæting kl. 8:00 í aðalinngang skólans nemendur fara beint upp í stofu þar sem Systa tekur á móti nemendunum. Ragnar fylgir þeim í frímínútur. Umsjónarkennari fylgir nemendum í matsal og fara þeir beint úr mat í dægradvöl eða heim.

3. bekkur. Mæting kl. 7:55 í aðalinngang skólans nemendur fara beint upp í stofu þar sem Sóley tekur á móti nemendunum. Jóhanna fylgir nemendum í frímínútur og í matsal og fara heim kl.12:25.

4. bekkur. Mæting kl. 7:50 í aðalinngang skólans nemendur fara beint upp í stofu þar sem Ella tekur á móti nemendunum. María fylgir nemendum í frímínútur og matsal og fara þeir beint heim úr mat.

5. bekkur. Mæting kl. 8:00 í kennarainngang skólans nemendur fara beint inn í stofu þar sem Rúna tekur á móti hópnum. Alda fylgir nemendum í frímínútur og matsal. Allir fara beint heim að kennslu lokinni.

6. bekkur. Mæting kl. 8:10 í kennarainngang skólans nemendur fara beint inn í stofu þar sem Gulli tekur á móti hópnum. Sandra fylgir nemendum í frímínútur og matsal. Allir fara beint heim að kennslu lokinni.

7. bekkur. Mæting kl. 8:20 í kennarainngang skólans nemendur fara beint inn í stofu þar sem Helga tekur á móti hópnum. Zofia fylgir nemendum í frímínútur og Helga í matsal. Allir fara beint heim að kennslu lokinni.

8. og 9. bekkur. Mæting kl. 8:10 í aðalinngang skólans nemendur fara beint inn í stofu þar sem Jónas tekur á móti þeim.

10. bekkur. Mæting kl. 8:20 í aðalinngang skólans nemendur fara á beint inn í stofu þar sem Pálína tekur á móti þeim.

Umsjónarkennarar munu senda nánari upplýsingar fyrir þeirra bekk.

Po długich tygodniach nauki online pojawiły się dobre informacje, że możemy rozpocząć naukę w szkole, w poniedziałek 4 maja. Praca w szkole będzie przebiegać podobnie jak przed świętami. W tygodniu 4.05- 8.05 nie będzie zajęć dodatkowych dla klas 1.-4. w godz. 13-14, a ze świetlicy będą mogli skorzystać tylko uczniowie kl. 1. i 2. Bardzo ważne jest, by Rodzice powiadomili szkołę, czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy w tym tygodniu. Ważne też jest, by uczniowie byli ubrani adekwatnie do pogody, ponieważ zwiększy się ilość zajęć na dworze w maju.Ważne jest przestrzeganie wszystkich zasad i zaleceń wydanych przez organy nadzorujące walkę z wirusem.

Plan jest następujący:

KLasa 1.- Przybycie do szkoły - godz. 8:05 uczniowie wchodzą głównym wejściem i idą do klasy, gdzie czekać będzie na nich Eyglo, która towarzyszyć im będzie również na przerwach. Uczniowie wspólnie z wychowawcą idą na stołówkę, a po obiedzie na świetlicę lub do domu.

Klasa 2. - Przybycie do szkoły - godz 8:00, uczniowie wchodzą głównym wejściem i idą do klasy, gdzie czekać będzie na nich Systa. Ragnar będzie towarzyszył im na przerwach. Uczniowie wspólnie z wychowawcą idą na stołówkę, a po obiedzie- na świetlicę lub do domu.

Klasa 3.- Przybycie do szkoły - godz. 7:55, uczniowie wchodzą głównym wejściem i idą do klasy, gdzie czekać będzie na nich Sóley. Jóhanna będzie towarzyszyć im na przerwach. Uczniowie wspólnie z Jóhanną idą na stołówkę, a po obiedzie do domu.

Klasa 4.- Przybycie do szkoły - godz. 7:50, uczniowie wchodzą głównym wejściem i idą do klasy, gdzie czekać będzie na nich Ella. Maria będzie towarzyszyć im na przerwach oraz w drodze na stołówkę. Po obiedzie uczniowie idą do domu.

Klasa 5.- Przybycie do szkoły - godz. 8:00, uczniowie wchodzą wejściem dla nauczycieli i kierują się bezpośrednio do klasy, gdzie czekać będzie na nich Rúna. Alda będzie towarzyszyć uczniom w drodze na stołówkę i na przerwach. Po zakończeniu zajęć uczniowie idą do domu.

Klasa 6. -Przybycie do szkoły - godz. 8:10, uczniowie wchodzą wejściem dla nauczycieli i kierują się bezpośrednio do klasy, gdzie czekać będzie na nich Gulli. Sandra będzie towarzyszyć uczniom w drodze na stołówkę i na przerwach. Po zakończeniu zajęć uczniowie idą do domu.

Klasa 7.- Przybycie do szkoły - godz. 8:20, uczniowie wchodzą wejściem dla nauczycieli i kierują się bezpośrednio do klasy, gdzie czekać będzie na nich Helga. Zofia będzie towarzyszyć uczniom w drodze na stołówkę i na przerwach. Po zakończeniu zajęć uczniowie idą do domu.

Klasa 8. i 9. - Przybycie do szkoły - godz. 8:10. Uczniowie wchodzą do szkoły wejścien głównym od głównej ulicy i kierują się bezpośrednio do klasy, gdzie czekał będzie na nich wychowawca Jó.nas.

Klasa 10. - Przybycie do szkoły - godz. 8:20. Uczniowie wchodzą do szkoły wejścien głównym od głównej ulicy i kierują się bezpośrednio do klasy, gdzie czekać będzie na nich Pálina.

Wychowawcy poszczególnych klas prześlą Rodzicom dodatkowe informacje.