Hagnýtar upplýsingar

Forföll og veikindi

Foreldrar tilkynna forföll nemenda fyrir upphaf skóladags áður en að skóladagurinn hefst kl. 08:00 með í því að hringja í skólann s: 456-7249.  Eins ber foreldrum að hringja á hverjum morgni ef nemandi er veikur lengur en einn dag.

Leyfisóskir eru framkvæmdar á Mentor. Það er á ábyrgð foreldra að nemendur vinni upp námsefni sem þeir missa af í lengra leyfi.

Nemendum í grunnskóla er skylt að mæta í allar kennslustundir sem þeim eru ætlaðar samkvæmt skipulagi skólans nema um lögleg forföll eða leyfi sé að ræða.

Verði misbrestur á mætingu nemanda, skal umsjónarkennari leita skýringa og reyna að finna úrræði til úrbóta í samvinnu við nemandann og forráðamann hans. Dugi það ekki skal málinu vísað til nemendaverndarráðs og skólastjóra.

Frímínútur

Nemendur í 1.-7. bekk eru úti í frímínútum.

Þurfi nemandi af einhverjum ástæðum að vera inni, skal forráðamaður koma beiðni um slíkt til skólans / umsjónarkennara nemandans. 8.-10.bekkur hefur val um að fara út.

Hafragrautur, nesti og ávextir

Í nestistíma er í boði hafragrautur sem er gjaldfrjáls fyrir nemendur. Ef nemendur koma með nesti er rétt að minna á mikilvægi hollustu. Ávextir eru í boði fyrir alla nemendur í skólanum frá 10.30-11.05.

Mötuneyti / hádegis nesti

Nemendum skólans stendur til boða að kaupa mataráskrift. Í boði er að velja sér fjölda daga. Segja verður upp áskrift eða tilkynna breytingar fyrir 20. hvers mánaðar. Þeir nemendur sem eru ekki í mataráskrift koma með hádegis nesti. Mikilvægt er að hafa það sem hollast. Sjá gjaldskrá mötuneytis.

Yfirfarið júní 2023