Beiðni um námsleyfi

Sjá  15. gr. grunnskólalaga um skólaskyldu

Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur.

Með því að ýta á  Beiðni um námsleyfi  færist þú yfir á síðu sem hægt er að fylla inn leyfisbeiðnina og senda til skólans. 


Yfirfarið ágúst 2021