Forvarnir

Í forvarnarstefnu Grunnskóla Bolungarvíkur má m.a. finna áætlun í fíknivörnum, gegn einelti og öðru ofbeldi, áætlun í öryggismálum og  slysavörnum.  Fram kemur hvernig skólasamfélagið hyggst bregðast við ef mál koma upp. Kynna skal forvarnaráætlun skólans öllum aðilum skólasamfélagsins, starfsfólki skóla, foreldrum og nemendum og birta í skólanámskrá. (Aðalnámskrá grunnskóla 2011). 

Leiðir

  • Efla félagsfærni, tilfinninga- og siðgæðisþroska nemenda t.d. í gegnum kennslu, lífsleiknitíma og þátttöku í bekkjarfundum.
  • Stuðla að jákvæðri sjálfsmynd og heilbrigðum lífsstíl nemenda svo þeir verði betur færir um að taka sjálfstæðar ákvarðanir án þess að láta undan félagslegum þrýstingi.
  • Hafa samvinnu við heimilin um forvarnir.
  • Fá gestafyrirlesara í skólann til að ræða við nemendur í tenglum við ýmiss konar forvarnastarf.
  • Skólahjúkrunarfræðingur sinnir m.a. forvarnarstarfi.
  • Að líta á forvarnir sem hluta af margþættu uppeldisstarfi skólans frekar en einangraðan þátt í skólastarfinu.

Forvarnaráætlun Grunnskóla Bolungarvíkur 

Viðbrögð við áföllum

Viðbragsáætlun við einelti

Áætlun um áfengis og fíknivarnir

Öryggi og heilbrigði

Rýmingaráætlun

Óveðursáætlun