Skóladagatal

Á skóladagatali er hægt að sjá helstu atburði og starfsdaga skólaársins. Skóladagatalið er birt með fyrirvara um að breytingar geta orðið á skipulagi yfir skólaárið.

Atburðir á skóladagatali eru einnig skráðir í viðburði.

Samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga við Kennarasambands Íslands skulu skóladagar nemenda vera 180 á tímabilinu 20. ágúst til 10. júní.

Sérstakir starfsdagar kennara á starfstíma nemenda eru fimm og skulu ákveðnir af skólastjóra í samráði við kennara og með hliðsjón af kjarasamningum. 

Starfsdagar kennara utan starfstíma nemenda eru 8.