Skólaráð

Skólaráð

Skólaráð Grunnskóla Bolungarvíkur 2021-2022

Unnið er að mönnun ráðsins

Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir, skólastjóri. Netfang: halldoras@bolungarvik.idis

Staðgengill:         Netfang: 

Fulltrúi kennara: Salbjörg Júlía Þorsteinsdóttir Netfang: salbjorg@bolungarvik.is

Fulltrúi kennara: Laddawan Dagbjartsson Netfang: laddawand@bolungarvik.is

Fulltrúi annarra starfsmanna: Jóhanna Bjarnþórsdóttir Netfang: heidarbrun415@gmail.com

Fulltrúi nemenda: Jórunn Inga Sigurgeirsdóttir Netfang: jorunninga2006@gmail.com

Fulltrúi nemenda:           Netfang:

Fulltrúi foreldra: Sædís Gyða Þorbjörnsdóttir Netfang: saedisgyda@gmail.com

Fulltrúi foreldra: Ragnar Edvardsson Netfang: ragnar.edvardssom@gmail.com

Fulltrúi grenndarsamfélagsins. Netfang:


Skólaráðið fundar tvisvar fyrir áramót, í lok október og aftur í lok nóvember. Ráðið fundar einnig tvisvar eftir áramót, í lok febrúar og í lok apríl.

Október; 
Funda- og starfsáætlun skólaráðs rædd og uppfærð ef þörf þykir. 
Starfsáætlun skólans yfirfarin og athugasemdir teknar fyrir. 
Foreldrafélag, samstarf heimilis og skóla, upplýsingamiðlun. 
Skipulag innra mats / teymi skólans
Starfsmannastefna, yfirfarin og athugasemdir teknar niður.
Starfshættir nemendaverndarráðs, sérfræðiþjónusta. 

Nóvember: 
Námsmarkmið skólans m.t.t. aðalnámskrár.
Nemendafélag, hagsmunamál nemenda.  
Námsmat, niðurstöður samræmdra prófa og lestraprófa.
Skólanámskrá yfirfarin og rædd .
Niðurstöður skólaþings

Febrúar: 
Niðurstöður starfsmannasamtala.
Skóladagatal næsta vetrar.
Viðmiðunarstundaskrá.
Stefna skólans

Maí:
Innritun nemenda.
Ráðningar starfsmanna.
Skipan starfsmannateyma næsta vetrar, skólahúsnæði og skólalóð, öryggi og aðbúnaður, innkaup námsgagna, matsvinna .
Mat á starfsáætlun, drög að starfsáætlun næsta árs.
Fyrirkomulag haustfunda og viðtala kennara, foreldra og nemenda yfirfarið og rætt.
Tilhögun námsmats.
Endurmenntunaráætlun.
Starfsmannaauglýsingar.
Stundaskrárrammi næsta vetrar.
Valgreinar