Skólaráð

Skólaráð

Skólaráð Grunnskóla Bolungarvíkur 2020-2021

Unnið er að mönnun ráðsins

Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir, skólastjóri. Netfang: halldoras@bolungarvik.idis

Staðgengill: Steinunn Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri. Netfang: steinunng@bolungarvik.is

Fulltrúi kennara: Salbjörg Júlía Þorsteinsdóttir Netfang: salbjorg@bolungarvik.is

Fulltrúi kennara: Laddawan Dagbjartsson Netfang: laddawand@bolungarvik.is

Fulltrúi annarra starfsmanna: Jóhanna Bjarnþórsdóttir Netfang: heidarbrun415@gmail.com

Fulltrúi nemenda: Jórunn Inga Sigurgeirsdóttir Netfang: jorunninga2006@gmail.com

Fulltrúi nemenda Gabriela Galka. Netfang: gabrielagalka1@gmail.com

Fulltrúi foreldra: Sædís Gyða Þorbjörnsdóttir Netfang: saedisgyda@gmail.com

Fulltrúi foreldra: Ragnar Edvardsson Netfang: ragnar.edvardssom@gmail.com

Fulltrúi grenndarsamfélagsins. Netfang:


Skólaráðið fundar tvisvar fyrir áramót, í lok október og aftur í lok nóvember. Ráðið fundar einnig tvisvar eftir áramót, í lok febrúar og í lok apríl.

Október; 
Funda- og starfsáætlun skólaráðs rædd og uppfærð ef þörf þykir. 

Starfsáætlun skólans yfirfarin og athugasemdir teknar fyrir. 

Foreldrafélag, samstarf heimilis og skóla, upplýsingamiðlun. 

Skipulag innra mats / teymi skólans

Starfsmannastefna, yfirfarin og athugasemdir teknar niður.

Starfshættir nemendaverndarráðs, sérfræðiþjónusta. 

Nóvember: 
Námsmarkmið skólans m.t.t. aðalnámskrár

Nemendafélag, hagsmunamál nemenda.  

Námsmat, niðurstöður samræmdra prófa og lestraprófa

Skólanámskrá yfirfarin og rædd 

Niðurstöður skólaþings

Febrúar: 
Niðurstöður starfsmannasamtala

Skóladagatal næsta vetrar  

Viðmiðunarstundaskrá

Stefna skólans

Maí: 
Innritun nemenda

Ráðningar starfsmanna

Skipan starfsmannateyma næsta vetrar, skólahúsnæði og skólalóð, öryggi og aðbúnaður, innkaup námsgagna, matsvinna 

Mat á starfsáætlun, drög að starfsáætlun næsta árs 

Fyrirkomulag haustfunda og viðtala kennara, foreldra og nemenda yfirfarið og rætt

Tilhögun námsmats

Endurmenntunaráætlun

Starfsmannaauglýsingar

Stundaskrárrammi næsta vetrar

Valgreinar