Skóladagatal 2018-2019

10.6.2018

  • Skoladagatal-2018-2019

Skóladagatal skólaársins 2018-2019 er birt með fyrirvara um breytingar. 

Samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga við Kennarasambands Íslands skulu skóladagar nemenda vera 180 á tímabilinu 20. ágúst til 10. júní.

Sérstakir starfsdagar kennara á starfstíma nemenda eru fimm og skulu ákveðnir af skólastjóra í samráði við kennara og með hliðsjón af kjarasamningum.

Starfsdagar kennara utan starfstíma nemenda eru 8.