Þroskaþjálfi og umsjón heildagskóla/heilsuskóla

14.7.2020

 • Grunnskóli Bolungarvíkur

Grunnskóli Bolungarvíkur auglýsir lausa stöðu þroskaþjálfa og umsjónarmanns heildagsskóla/heilsuskóla.

Í Grunnskóla Bolungarvíkur eru um 130 nemendur og 30 starfsmenn. Starfshættir grunnskólans eru í sífelldri þróun. Skólinn byggir starfsemi sína á faglegu og framsæknu skólastarfi sem tekur ávallt mið af þroska og hæfni nemenda. Í skólanum er fjölmenningarlegt samfélag nemenda, starfsfólks og foreldra.

Við skólann eru lausar eftirtaldar stöður :

80-100% staða þroskaþjálfa 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 

 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þrosaþjálfi
 • Áhugi á starfi með börnum og unglingum
 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum
 • Góð færni í íslensku máli jafnt í ræðu og riti
 • Reglusemi og samviskusemi
 • Hreint sakarvottorð

Launakjör: eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag Íslands. 

 

60% staða umsjónarmanns heildagsskóla/ heilsuskóla

Lýsing á starfinu: Umsjón, skipulag og frágangur lengdrar viðveru yngstu skólabarnanna ásamt umsjón með heilsuskólanum.Vinnutíminn er 12:30-16:00. 

Hæfniskröfur:

 • Áhugi á að starfa með börnum
 • Gott vald á íslenskri tungu
 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæðni, leiðtogahæfni og sveigjanleiki í vinnubrögðum
 • Reglusemi og samviskusemi
 • Hreint sakavottorð

Launakjör: Laun og önnur starfsskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi séttarfélag.

Umsóknum skilað til skólastjóra á netfangið halldoras@bolungarvik.is með upplýsingum um menntun, réttindi og starfsreynslu, ásamt ábendingum um meðmælendur. Móttaka umsókna verður staðfest.

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Dagný Sveinbjörnsdóttir skólastjóri í síma 4567249, netfang: halldoras@bolungarvik.is.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin.

Ráðið verður í stöðurnar frá 15. ágúst 2020.

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2020.